Parkering

 

För hyresgäster i området finn s tre typer av parkeringslösningar tillgängliga. De är som följer:

  • Parkeringkort som gäller på den större parkeringen vid grevedämmet, dessa kort är utan kostnad för alla hyresgäster.

  • Parkeringskort som tillåter parkering på alla parkeringar till hörande Zandénbolagens fastigheter i Kvarnbyn samt grevedämmet.

  • Fast parkeringsplats i det nybyggda P-huset med infart från Kvarnbygatan. Platserna nås med bilhiss och är låst för allmänheten. Möjlighet till alddning av elbil finns.

 

Mer information om pris och tillgänlighet kommer inom kort.

Boka lokal