top of page

Lilla Götafors

 

Lilla Götafors är den mindre byggnad som ligger mellan Stora Götafors och Övre Götafors längs Götaforsliden. Den rymmer idag samlings- och evenmangslokaler som hyrs ut till allt från konferenser till bröllop. För mer information kring detta se lillagotafors.se

bottom of page