Projekt

 

Avstängning gång och cykelbana

Nu startar vi den stora om och tillbyggnaden av det som tidigare har varit oljeslageri och panncentral. Av säkerhetsskäl kommer gång och cykelbanan utmed Kvarnbygatan i samband med detta att behöva stängas av. Trafiken kommer istället med start Måndagen den 10:e December att ledas via Götaforsliden.

Parkeringsgarage

För att ytterligare förbättra tillgängligheten och parkeringsmöjligheterna till Mölndals Kvarnby planerar vi att uppföra ett parkeringsgarage i tre våningar i en av byggnaderna. Garaget är varsamt utformat för att smälta in så bra som möjligt i den historiska miljön. Parkeringsgaraget kommer även att anslutas till Stora Götafors med en gångbro i samma historiska anda som resten av området. 

press to zoom
Oljeslageriet-fasad
Oljeslageriet-fasad
press to zoom
press to zoom