top of page

Projekt

Parkeringsgarage

För att ytterligare förbättra tillgängligheten och parkeringsmöjligheterna till Mölndals Kvarnby planerar vi att uppföra ett parkeringsgarage i tre våningar i en av byggnaderna. Garaget är varsamt utformat för att smälta in så bra som möjligt i den historiska miljön. Parkeringsgaraget kommer även att anslutas till Stora Götafors med en gångbro i samma historiska anda som resten av området. 

bottom of page