Projekt

 

Avstängning gång och cykelbana

Nu startar vi den stora om och tillbyggnaden av det som tidigare har varit oljeslageri och panncentral. Av säkerhetsskäl kommer gång och cykelbanan utmed Kvarnbygatan i samband med detta att behöva stängas av. Trafiken kommer istället med start Måndagen den 10:e December att ledas via Götaforsliden.

Parkeringsgarage

För att ytterligare förbättra tillgängligheten och parkeringsmöjligheterna till Mölndals Kvarnby planerar vi att uppföra ett parkeringsgarage i tre våningar i en av byggnaderna. Garaget är varsamt utformat för att smälta in så bra som möjligt i den historiska miljön. Parkeringsgaraget kommer även att anslutas till Stora Götafors med en gångbro i samma historiska anda som resten av området. 

Panncentral och restaurang

I samband med bygget av parkeringsgaraget kommer vi även uppföra en helt ny restauranglokal högst upp i huset. Härifrån kommer man ha fantastisk utsikt över Mölndals historiska delar och dess pågående revitalisering. Intill resturanglokalen kommer vi även att ge den gamla panncentralen en rejäl ansiktslyftning och här skapa en av vad vi tror kommer att bli Göteborgsregionens häftigaste lokaler med restaurerad industrimiljö och hela tolv meter i takhöjd! Dessa ytor är ännu outhyrda så om ni känner att detta är något för ert företag kontakta gärna oss här.

© 2018 Zandénbolagen

Oljeslageriet-fasad